Boleh Promosi dangan Cashback

Apakah boleh mempromosikan produk dengan tawaran cashback?

Tidak boleh. Anda diperbolehkan menawarkan bonus yang bukan berbentuk uang tunai. Jika diketahui menggunakan tawaran cashback dalam mempromosikan produk, maka akan kami kenakan sanksi berupa suspend sebagai afiliasi DIGITALFORMULA . 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *